Wszystkich św-1-go - LISTOPADA - ŻAŁOBNE ..

Godzina 9:00

Modlitwom naszym polecamy zmarłych:
fundatorów i dobroczyńców naszego kościoła, biskupów i kapłanów, wszystkich księży proboszczów pracujących w naszej parafii, szczególnie ks. Józefa Strusińskiego, ks. Mikołaja Sikorskiego, ks. Eugeniusza Wiśniewskiego męczennika obozu w Działdowie,
ks. kan. Henryka Malińskiego, księży profesorów naszego Seminarium Duchownego, ks. Stanisława Bornińskiego.

Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Stanisława i całą rodzinę Stefańskich,
 • Stanisławę, Stanisława i Tadeusza Luśniewskich, Alinę Luśniewską,
 • Eugeniusza Małkowskiego, rodziców Małkowskich i Strzeszewskich,
 • Roberta Pracz,
 • Zdzisława Pomorskiego,
 • Henrykę Kacperską,
 • Czesławę, Stanisława i Władysława Matuszewskich,
 • Teodora Stępniewskiego i Ewę Starowicz,
 • Artura Lisowskiego,
 • Mirosława, Zofię i Kazimierza Zalewskich,
 • Teresę, Hannę i Mieczysława Klimkowskich,
 • Józefa i Janinę Zmysłowskich,
 • Teresę Dyoniziak,
 • Apolonię, Stanisława i Alinę Klimkowskich i zmarłych z rodziny Klimkowskich,
 • Zbigniewa, Eryka i Marka Chrobocińskich,
 • Rodziców Walentynę i Stanisława Mroczyńskich,
 • Antoniego, Stanisława i Piotra Olszewskich, rodziców Olszewskich i Klimkowskich, krewnych z rodzin Olszewskich i Klimkowskich,
 • Henrykę i Jana Litewka,
 • Franciszkę Zawadzką,
 • Krzysztofa Samoraj,
 • Ryszarda Tułodzieckiego, rodziców Franciszkę i Bolesława Kuklak

Módlmy się za zmarłych z Drwał:

 • Dionizego, Wiesława, Helenę i Gustawa Małysa,
 • Jadwigę, Damazego i Mariana Wulf,
 • Stanisława i Bronisławę Barczak,
 • Wiesława Regulińskiego, Karola, Zofię i Wacława Malinowskich,
 • Stanisława i Władysława Lewandowskich

Za zmarłych z Dźwierzna:

 • Całą rodzinę Orłowskich i Jeziórskich,
 • Zofię, Franciszka i Zygmunta Michalak,
 • Barbarę Grzela,
 • Rodzinę Korytkowskich, Gołębiowskich i Gołębiewskich i dziadków Bentlewskich, Adama Bentlewskiego,
 • Stefana Malinowskiego, Jadwigę i Jerzego Gralewskich, Andrzeja Sepioło,
 • Jarosława Grabowskiego, Krystynę i Michała-Longina Wojciechowskich,
 • Rodziców i rodzinę Gralickich,
 • Janinę i Stanisława Gotlibowskich,
 • Irenę i Jana Rutkowskich

Za zmarłych z Goślic:

 • Józefę, Franciszka i Tomasza Minda,
 • Całą rodzinę Sieradzkich i Zielińskich,
 • Jacka Gołębiowskiego, Krzysztofa Pankowskiego,
 • Józefa, Stanisławę i Ireneusza Kołodziejskich,
 • Antoninę i Stanisława Ogieniewskich,
 • Stanisławę i Zygmunta Jaszczak,
 • Wiesława Nowakowskiego,
 • Mirosława Kowalskiego,
 • Ryszarda Mikołajewskiego,
 • Rodziców Zielińskich i Urbańskich, Kazimierza Zielińskiego, Pawła Pankowskiego,
 • Zygmunta Wochowskiego i rodziców Wochowskich,
 • Rodzinę Chrobocińskich i Rutkowskich,
 • Romana Pieniążek, teściów Pieniążków i dziadków Kanigowskich,
 • Lucjana Szarego,
 • Wacława Kołodziejskiego,
 • Wacławę Grabowską,
 • Mariusza Obara, Jadwigę Michalską

Módlmy się za zmarłych z Józinka:

 • Kazimierę, Janinę i Jana Kaim,
 • Stanisława, Apolonię, Zdzisława, Jerzego i Marka Gzowskich,
 • Stanisława i Franciszkę Turbacz,
 • Józefę Marciniak,
 • Jana Cichockiego, całą rodzinę Kukowskich i Zielińskich,
 • Bogusława, Kazimierę i Czesława Chmielewskich, dusze cierpiące w czyśćcu,
 • Romana i Cecylię Kaim,
 • Władysława Paprockiego,
 • Jana Bogdańskiego,
 • Genowefę, Eugeniusza i Jerzego Lemanowicz, Karolinę i Jana Kaim,
 • Dariusza Siołka, Zofię i Władysława Mroczyńskich,
 • Halinę, Ignacego, Grzegorza Kamińskich,
 • Władysławę i Lucjana Brulińskich,

Za zmarłych z Konar:

 • Marię i Romualda Żółtowskich i rodzinę Rakowskich,
 • Rodziców Grabowskich i Woźniaków i Zdzisława Woźniaka,
 • Czesławę i Walentego Marczak,
 • Antoniego Pieniążka, rodziców Bańczerów, siostrę Rajmundę, Roberta Niedbałę,
 • Hannę, Zbigniewa i Marcina Rychlik

Za zmarłych z Kuchar:

 • Mariannę i Jana Wiśniewskich,
 • Rodzinę Grabowskich i Zaborskich,
 • Całą rodzinę Szarych i Męków,
 • Kingę, Krystynę i Tadeusza Antonik, Urszulę, Ryszarda, Sylwestra Kwasiborskich, Helenę i Franciszka Skiba, Bernarda, Pelagię, Jana i Józefa Balon,
 • Józefę i Bolesława Zawadzkich i Stanisława Rybickiego,
 • Władysława, Franciszkę i Antoniego Maj,
 • Rodziców Stępniów rodziców Pracz,
 • Zofię, Józefa, Lecha Pomorskich i Henryka Warczachowskiego,
 • Mariannę, Stanisława i Grzegorza Maj,
 • Kazimierza Orłowskiego,
 • Ryszarda, Zofię i Józefa Mroczek, Annę i Jana Przemyłskich

Módlmy się za zmarłych z Machcina:

 • Ewę i Jana Kokosza
 • Józefa Duszyńskiego, rodziców Duszyńskich i Kalinowskich,
 • Adama Szpalerskiego,
 • Rodzinę Szczepańskich i Grabowskich,

Módlmy się za zmarłych z Męczenina:

 • Zenona Lewandowskiego, Konrada Lewandowskiego, rodziców Lewandowskich, Cieślińskich, rodzinę i rodzeństwo Cieślińskich,
 • Zdzisława, Annę, Stefana Kopczyńskich, Annę i Stanisława Szulkowskich,
 • Stanisława, Michalinę i Józefa Boruckich, Michalinę Jabłońską , Tadeusza Siuleckiego,
 • Henrykę Szustak,
 • Całą rodzinę Majewskich, Umińskich i Siuleckich,
 • Zofię i Mieczysława Wróblewskich, dziadków Aleksandrowiczów,
 • Józefa, Annę, Juliana Kaniów, Józefę i Władysława Kończaków,
 • Rodzinę Michalak, Doleńskich i Piotra Kanigowskiego,
 • Jana, Bronisławę, Stefana Zygmunta Mazan, siostrę Halinę, Jerzego i Michała Turbak,
 • Ryszarda Woronieckiego, Eugeniusza i Agnieszkę Zielińskich,
 • Tadeusza, Martę i Józefa Michalskich,
 • Czesława i Irenę Grabowskich, Jana i Reginę Kinalskich,
 • Antoniego i Helenę Wróblewskich, Józefę Brzezińską,
 • Tadeusza i Czesławę Dolińśkich, dziadków Dolińskich i Kochanowskich, Józefa i Krystynę Kochanowskich, Lecha, Ksawerę i Henryka Mioduskich,
 • Kazimierza Gąsiorowskiego,
 • Grzegorza Murzynowskiego, Bolesława i Zofię Murzynowskich,
 • Henryka, Zuzannę, Franciszkę i Dominika Zielińskich,
 • Wojciech Umiński

Módlmy się za zmarłych z Zalesia:

 • Jana Gostomskiego, Antoninę i Antoniego Bornińskich, Marka Cieślak, Zofię i Jana Gostomskich,
 • Wiesława, Mariannę i Czesława Mikos, dziadków Mikos,
 • Michała Jakubowskiego i rodzinę Jakubowskich,
 • Leona i Zofię Kosińskich, Zofię i Zdzisława Jakubowskich,
 • Bolesławę i Stanisława Grzybowskich,
 • Halinę, Czesława i Adama Kaniewskich,
 • Helenę i Feliksa Skrzesiewicz, rodziców Olszewskich, Barbarę Pietrzak,
 • Halinę i Mariana Olejniczak,
 • Mariannę Kasprzyk,
 • Henryka Murzynowskiego, teściów Murzynowskich,
 • Janinę i Wiesława Kurowskich,
 • Barbarę Twardowską,
 • Kazimierza, Antoninę, Eugeniusza i Danielę Bańcyr, Wiesławę i Bronisława Kamińskich,
 • Zbigniewa, Zofię i Stanisława Janiec, Wojciecha Majchrzak,
 • Włodzimierza Mazur,
 • Mariana Pomorskiego, Szczepana i Mariannę Gront,
 • Adama Mikos

Za zmarłych z Żukowa:

 • Rodziców Ewę i Teodora Cichockich, dziadków Czachorowskich,
 • Stanisławę, Władysława i Kazimierza Bieńkowskich,
 • Teodora i Hieronima Cichockich,
 • Stanisława Jasińskiego, Józefa i Helenę Adamczyk,
 • Pelagię, Lucjana i Jerzego Sporczyk,
 • Zofię i Henryka Makowskich i dziadków Makowskich,
 • Henryka Karolkowskiego,
 • Irenę Góralską,
 • Roberta Pawłowskiego,
 • Eliasz Dawidzióg,
 • Aleksandra Cichocka,

Godzina 11:30

Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Teresę i Ludwika Kamińskich,
 • Kazimierę i Franciszka Kłos,
 • Marię, Jana i Marka Rakowskich,
 • Zofię i Stanisława Michalskich, Władysławę i Jana Kacperskich, Jacka Pszenicznego, Wiesława Prycińskiego,
 • Bożenę i Mieczysława Cieślak,
 • Tadeusza, Mariannę, Józefa, Helenę i Antoniego Mielczarek, Cecylię i Józefa Gruszczyńskich,
 • Jana Krajewskiego, rodziców  Chrustowskich i Krajewskich,
 • Szczepana, Joannę i Grzegorza Żaglewskich,
 • Barbarę Ruskowalską,
 • Czesławę, Bronisława i Zbigniewa Stellak,
 • Franciszka Poterę, Józefę i Stanisława Lewandowskich,
 • Paweł Gotlibowski

Módlmy się za zmarłych z Drwał:

 • Mariannę i Tadeusza Słomińską, Antoniego i Mariannę Słomińskich,
 • Stanisławę i Józefa Kawałek

Za zmarłych z Dźwierzna:

 • Dziadków Kołodziejskich, Tymoteusza i Stefana Kołodziejskich, Grzegorza Kochanowskiego,
 • Jadwigę, Irenę i Stefana Drążkowskich,
 • Halinę, Sabinę, Adama, Daniela Kaźmierczak, Mariannę, Edmunda, Franciszka Wojciechowskich, Czesława Orłowskiego,
 • Genowefę, Kazimierza i Wojciecha Kacperskich i dziadków Pietrzaków,
 • Kazimierza Wojciechowskiego, całą rodzinę Wojciechowskich, Jana i Katarzynę Robakiewicz, rodziców Eugeniusza i Danielę Danielak,
 • Rodziców Stanisława i Ewę Adamiak, Zofię i Władysława Kobielskich, Helenę Milczarek,
 • Sławomira, Stanisławę i Wacława Szafaryn, Zofię i Gabriela Piątkowskich,

Za zmarłych z Goślic:

 • Janinę i Stanisława Chrobocińskich,
 • Pawła i Lucjana Wujkowskich rodzinę Miaśkiewiczów,
 • Lecha Przybysz, rodzinę Przybysz i Dopieralskich,
 • Helenę, Władysława i Grzegorza Oleckich, dziadków Oleckich,
 • Helenę i Jana Kleczaj, Mariannę i Stefana Jaszczak,
 • Krzysztofa Chrobocińskiego,
 • Zbigniewa Michalskiego

Módlmy się za zmarłych z Józinka:

 • Zofię, Stanisława i Mieczysława Lemanowicz,

Za zmarłych z Konar:

 • Ewelinę i Jana Przybylskich, Jadwigę Lewandowską z synem Włodzimierzem,
 • Stanisławę i Józefa Molak, zmarłych z rodziny Molak i Michałowskich,
 • Adama Stellak, Halinę, Władysława i Ryszarda Jabłońskich
 • Jana i Jadwigę Rychlik

Za zmarłych z Kuchar:

 • Przemysława Poterę,
 • Kazimierę i Romana Wiejskich, Mariannę i Stanisława Mroczek,
 • Mariannę i Stefana Kaim,
 • Rodziców Lewandowskich i Mękarskich i wszystkich zmarłych z rodzin,
 • Krystynę, Zdzisława, Genowefę i Antoniego Lewandowskich, dziadków Lewandowskich, Janinę i Jana Jędrzejewskich,
 • Kazimierę i Czesława Lewandowskich,

Za zmarłych z Machcina:

Za zmarłych z Męczenina:

 • Dziadków Kochanowskich,
 • Jana Kozicińskiego i rodzinę Kozicińskich,
 • Dziadków Kacperskich, Ryszarda Kacperskiego, Anielę Kacperską, Adama Pakulskiego

Za zmarłych z Zalesia:

 • Bogusława, Tadeusza i Henryka Trzcińskich, dziadków Trzcińskich, Jana Sulej,
 • Konstantego, Helenę, Franciszka Gajewskich, Teresę Gajewską,
 • Rodzinę Świderskich,
 • Bronisławę i Stanisława Pomorskich i brata Stanisława, Józefę, Józefa i Hieronima Szwech, Stanisława i Jadwigę Serwach,
 • Agnieszkę, Jana i Reginę Stasiak,
 • Zdzisława Świtalskiego,
 • Janinę, Waldemara, Grzegorza i Zenona Szewc, rodziców,  braci i siostry,
 • Zenona Szewc i całą rodzinę Szewc,
 • Alicję, Teresę i Jana Cieślak,
 • Zygmunta Kalinowskiego, Leopoldę Kopczyńską, Mirosławę Jarzyńską, Ryszarda Jarzyńskiego,
 • Wiktorię i Józefa Rugieł,
 • Waldemara Nych, Leona i Leokadię Cieślak

Za zmarłych z Żukowa:

Za zmarłych krewnych:

 • Zmarłych dziadków  Stanisława i Bronisławę Bilińskich, rodzinę Krajewskich, Mieczysława Krajewskiego, Stańczaków: Juliana, Genowefę, Henryka, Halinę, Tadeusza, i Włodzimierza, Stanisławę, Mieczysława i Bogdana Zielińskich, Katarzynę Gburzyńską, Wojciecha i Tomasz Bojarskich; dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Zdrowaś Maryjo…..
Wieczny odpoczynek…..