Wielebny Księże Proboszczu,

Boży Ogrodniku,

Od dwudziestu lat zasiewasz w naszych sercach

ziarna słów Ewangelii, troszczysz się o to, by rosły, rozwijały się i wydały plon stokrotny.

Nasza Parafia żyje i działa pod Twoim przewodnictwem duchowym,

a także w wymiarze społecznym

dzięki działalności różnych grup duszpasterskich.

Pod Twoim kierownictwem rozbudowuje się również materialna przestrzeń, w której realnie możemy działać

i budować naszą wspólnotę.

Z ufnością patrzymy w przyszłość.

Na dziś przynosimy Ci wyrazy naszej ogromnej wdzięczności i życzymy dobrego zdrowia,

pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń,

wytrwałości oraz niesłabnącej radości

z pełnionej posługi kapłańskiej.

Niech Pan Bóg błogosławi Ci i nieustannie udziela obfitych łask, a Duch Święty obdarza swoimi darami.

Z pamięcią w modlitwie, parafianie.