V. Rok 2006.

W tym roku były kontynuowane dalsze prace remontowe dachu kościoła. Wiosną rozpoczęto dalszą wymianę więźby dachowej na prezbiterium, kaplicach oraz części chórowej. Prace zostały zakończone w maju. Latem została założona nowa instalacja odgromowa wykonana przez firmę instalacyjną p. Wereszczyńskiego z Płocka. Wymieniono również okna – żaluzje na wieży świątyni. W listopadzie rozpoczęto prace związane z wymianą okien kościoła. Zostały założone dwa nowe okna od strony południowej. Wykonała je firma stolarska Bildau & Bussmann Polska w Płocku zgodnie z zaleceniem konserwatora. Okna są wykonane z klejonki sosnowej i pokryte farbami lazurowymi. Wsparcie finansowe otrzymała parafia z Urzędy Marszałkowskiego. Oprócz tego dokonano renowacji 12 lichtarzy ołtarzowych, obudowy wiecznej lampki oraz 3 kielichów wraz z patenami.

 

VI. Rok 2007. 

W tym roku kontynuowano prace związane z dalszą wymianą okien w kościele. Zostały wymienione dwa duże okna od strony północnej oraz dwa mniejsze okna w samym prebiterium świątyni. Prace kontynuowała dalej firma Bildau & Bussmann Polska z Płocka pod okiem konserwatorów. Parafia otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego. Pozostałe środki złożyli parafianie. Do wymiany pozostało jeszcze 8 okien. Ta praca została zaplanowana na rok 2008.

 

VII. Rok 2008.

To kolejny etap wymiany okien w kościele. Zostały wstawione pozostałe okna w liczbie 8-miu sztuk. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie. Okna wstawiała dalej firma Bildau & Bussmann z Płocka. Założone zostały również na okna parapety zewnętrzne z blachy powlekanej. Został także rozebrany i postawiony od nowa fragment ogrodzenia przy kościele od strony północnej na długości17 metrów. Pracę tę wykonał społecznie pan Kazimierz Piskorski z Ciachcina Nowego. Została także rozebrana i postawiona od nowa figura przy drodze Nr 60 w miejscowości Ciachcin. Ponieważ poprzednia uległa ziszczeniu na skutek działań warunków atmosferycznych i uszkodzeń mechanicznych. Jej poświęcenia dokonaliśmy w dniu 8 września po Mszy św. o godzinie 11. 30. Tę pracę wykonał również pan Kazimierz Piskorski. Zostały także odnowione dwa kandelabry, które kiedyś pełniły rolę oświetleniową przy głównym ołtarzu. W ramach osuszenia głównej alej na cmentarzu została ona posypana płukanym kamieniem.

 

VIII. Rok 2009.

Remont kapitalny i odnowienie organów, położenie nowej podłogi na chórze, przemurowanie ogrodzenie przy kościele o dł. 22 mb; renowacja obrazów Drogi Krzyżowej.
Remont organów prowadziła firma pana Tomasza Nagalskiego z Warszawy. Praca ta została dofinansowana dotacją z Urzędu Marszałkowskiego oraz  z Wydziały Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku. Prace związane z remontem ogrodzenia wykonali parafianie społecznie.
W grudniu zostały wykonane do świątyni nowe ławki, które zastąpiły stare dość wysłużone. Ławki wykonała stolarnia pana Dariusza Lewickiego z Bodzanowa.