IX. Rok 2010.

   W bieżącym roku wykonaliśmy wiosną wymiany zamocowania dzwonu na wierzy kościoła z drewnianego na metalową konstrukcję z łożyskami oraz przełożenia serca dzwonu. Wykonał tę pracę pan Skwierczyński Ryszard z Zambrowa. Kontynuowana była renowacja obrazów Drogi Krzyżowej w liczbie  - 5 stacji. W sierpniu rozpoczęły się prace związane z wymianą dachu na plebanii. Wymieniona została więźba dachowa w całości, wykonano opaskę wokół budynku wzmacniając ściany, usunięto stare ocieplenie – polepę, wzmocniono belki sufitowe okręcając nowym drzewem i położono ocieplenie w postaci wełny a następnie położono podłogę w postaci twardej płyty OSB. Wykonał pracę p Krzysztof Kozakiewicz z Ciachcina wraz z bratem Maciejem i Zdzisławem Rackim z Józinka. Dwa nowe konfesjonały do kościoła.

 

X. Rok 2011.

Wykonano remont i malowanie części mieszkań na plebani, nową bramę na cmentarzu grzebalnym i utwardzenie ponad 100 mb drogi dla dojazdu do odbioru odpadów z kontenerów, renowacja chrzcielnicy, prace naprawcze przy kościele.

 

XI. Rok 2012.

Prowadzono dalszy remont mieszkań na plebanii oraz zostały wyremontowane schody wejściowe do kościoła od strony południowej. Została również utwardzona część wjazdowa na cmentarz przykościelny od strony drogi krajowej Nr 60 przy bocznej bramie dla konduktów pogrzebowych w celu zachowania bezpieczeństwa.

 

XII. Rok 2013.

Wymieniono drzwi wejściowe główne do kościoła na dębowe z zachowanie pierwotnego kształtu. Wykonano nowe schody boczne oraz główne wejściowe z podjazdem na wózek inwalidzki. Został zamontowany nowy elektroniczny rzutnik do pieśni oraz podest z klepki dębowej przed głównym ołtarzem.