Bieżące informacje.

UWAGA!

Od dnia 4 maja według nowego rozporządzenia
w naszym kościele podczas Mszy św.
i nabożeństw (w tym również pogrzeby)
może uczestniczyć jednocześnie
18 osób.

Obowiązek noszenia maseczek
i zachowania bezpiecznej odległości od siebie
.

 

Ks. Proboszcz.

 

Szósta Niedziela Wielkanocna - 09.05.2021

Miłość chrześcijanina

Jesteś chrześcijaninem przez i dla miłości; przez nic innego i dla niczego innego… Miłość to coś więcej niż to, co jest konieczne do istnienia, więcej niż to, co jest niezbędne do życia, więcej niż to, co jest konieczne do działania; Miłość jest naszym życiem, które staje się życiem wiecznym. Kiedy odchodzimy od miłościści, porzucamy nasze życie. Czyn bez miłości to nagła śmierć, akt miłości jest natychmiastowym zmartwychwstaniem. Nie można czynić miłości: otrzymujesz ją. Niedoskonała miłość jest darem nie w pełni otrzymanym; doskonała dobroczynność jest darem całkowicie otrzymanym. Miłość jest darmowa w takim stopniu, w jakim jest konieczna. Nie wygrasz jej w ramach konkursu. Zarabiasz na nią pragnąc jej, prosząc o nią, otrzymując ją i przekazywując. Miłości się nie uczy, poznaje się ją stopniowo, przez poznanie Chrystusa. To właśnie wiara Chrystusa czyni nas zdolnymi do miłości; To właśnie życie Chrystusa objawia nam miłość; to właśnie życie Chrystusa pokazuje nam, jak pragnąć, prosić o nią i otrzymywać miłość. To duch Chrystusa ożywia nas miłością, aktywni w działalności charytatywnej, owocni w miłość. Wszystko może służyć miłości, Bez niej wszystko jest jałowe, a przede wszystkim my sami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej