Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 26.11.2023

Jak wyjść na spotkanie Chrystusa, wiecznego Króla?

W jaki sposób wchodzi się do Królestwa? Jezus mówi: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść” (Mt 25,35). Nauczcie się tej drogi. Nie pa potrzeby uciekać się tu do alegorii, ale po prostu wypełnić te słowa. „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,35-36). Jeśli to będziesz robić, będziesz mieć udział w Królestwie, ale gdy tego nie uczynisz, zostaniesz potępiony. Tak więc zacznij wypełniać te uczynki i wytrwaj w wierze. Strzeż się, żebyś nie musiał tak jak panny nieroztropne odejść, by zakupić oliwę, a wtedy drzwi się zamkną. Niech nie uspokaja cię samo to, że masz lampę w ręce, ale zadbaj, by była ona zapalona. Niech światło twoich dobrych uczynków świeci przed ludźmi i niech Chrystus nie będzie obrażany z Twojego powodu! Przywdziejcie szatę nieskazitelności, wyróżniając się dobrymi uczynkami. A tym, co otrzymasz od Boga, zarządzaj mądrze i z pożytkiem. Czy powierzono ci słowo pouczenia? Zarządzaj nim dobrze. Czy możesz nawrócić dusze swoich słuchaczy? Czyń to ostrożnie. Istnieje wiele drzwi do dobrego administrowania lub zarządzania. Niech nikt nie będzie potępiony ani odrzucony, abyśmy mogli z ufnością wyjść na spotkanie Chrystusa, wiecznego Króla, który króluje na wieki wieków. Jak mówi święty Paweł: „Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi„ (Rz 14,9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje adwentowe

REKOLEKCJE ADWENTOWE W PARAFII CIACHCIN

08.12. – 10.12.2023 r.

Program.

PIĄTEK – 08.12.- Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP

10.00. Msza św.- przed Mszą św. Koronka do Miłosierdzia Bożego

12.00. Msza szkolna – przychodzi szkoła miejscowa

17.00. Msza św.

SOBOTA – 09.12.

10.00. Msza św.

12.00.Msza św. z udziałem dzieci komunijnych klasy III i IV. Poświęcenie i wręczenie medalików dla klasy III.

 17.00. Msza św.

NIEDZIELA – 10.12.

9.00. Msza św.

11.30. Msza św.

15.00. DPS Goślice

Spowiedź : Piątek i sobota podczas nabożeństw.

Drodzy Parafianie.

    Zechciejcie skorzystać z czasu rekolekcji, modlitwy i spowiedzi. Odpowiedzmy pozytywnie na oferowane zaproszenie Pana Boga.

Drodzy Rodzice, zadbajcie o spowiedź i udział dzieci i młodzieży w rekolekcjach. Zgłośmy też osoby starsze do odwiedzin i udzielenia sakramentów świętych. Niech towarzyszy nam opieka Matki Bożej. Serdecznie zapraszam. Ks. Proboszcz.

Rekolekcje prowadzi: Ks. Kamil Mańkowski – student KUL.

Wyjazd do chorych w sobotę od godz. 13.30.