Opłatek

     Z racji panującej pandemii i  zarządzeń sanitarnych w tym roku Pan Organista nie będzie dostarczał osobiście do każdej rodziny poświęconego opłatka wigilijnego. Od przyszłej niedzieli opłatek będzie można otrzymać zarówno w niedzielę jak i w tygodniu  od Pana organisty w kościele po nabożeństwach oraz w kancelarii. Szczegółowe informacje podamy w najbliższym czasie. Szczęść Boże.

Serdecznie zapraszamy.

Ks. Proboszcz.

Rekolekcje Adwentowe

ADWENTOWY DZIEŃ SPOWIEDZI W PARAFII CIACHCIN
w czasie pandemii.

05.12. – 06.12.2020 r.

Program.

SOBOTA – 05.12.

9.00. Msza św.- homilia

10.30. Msza św.- homilia

12.00.  Msza św. – homilia

15.00.-16.00. Spowiedź dla bierzmowanych

 17.00. Msza św. - homilia

NIEDZIELA – 06.12.

9.00. Msza św.

10.30. Msza św.

12.00. Msza św.

Spowiedź : sobota i niedziela podczas nabożeństw.

Drodzy Parafianie,

            Zechciejmy skorzystać z czasu spowiedzi adwentowej z zachowaniem ostrożności sanitarnej. Pamiętajmy, że nie mogliśmy dobrze wykorzystać rekolekcji wielkopostnych. Odpowiedzmy pozytywnie na oferowana nam propozycję i zaproszenie ze strony Pana Boga.  Szczęść Boże.

Ks. Proboszcz.

Adwentowy Dzień Skupienia prowadzi ks. Łukasz Nowak, dyr. Domu Leonianium w Sikorzu.

 

 

Bieżące informacje.

UWAGA!

Od dnia 7 listopada według nowego rozporządzenia
w naszym kościele podczas Mszy św.
i nabożeństw (w tym również pogrzeby)
może uczestniczyć jednocześnie
18 osób.

Obowiązek noszenia maseczek
i zachowania bezpiecznej odległości od siebie
.

 

Ks. Proboszcz.

 

Wigilijne Świece

Wigilijne Dzieło Pomocy
zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas adwentu,
świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce.

Zapraszamy do nabycia świec w kościele oraz w kancelarii.

Wspierajmy razem Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i osobom potrzebującym, szczególnie w dobie panującej pandemii. Dajmy wspólnie nadzieję na lepszy los dla setek tysięcy ludzi potrzebujących wsparcia. 

ks. Proboszcz

Cmentarz - ważna informacja.

Cmentarz jest miejscem świętym.
„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i
nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem
ciała ...” (Katechizm, § 2300).
Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek bardzo proszę nie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

Otwarta brama służy tylko dla firmy wywożącej śmieci oraz dla przedsiębiorców, którzy zajmują się budową pomników czy zagospodarowaniem terenu wokół grobowca – np. położenie kostki brukowej. Każdy taki wjazd oraz remont proszę zgłaszać do proboszcza parafii.

Ks. Andrzej Krajewski

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 22.11.2020

Ewangelia wg św. Mateusza 25,31-46.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić?
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"
A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie".
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"
Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście".
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
więcej

JAK PRZYJMOWAĆ KomuniĘ duchowĄ?

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez miłość»– odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).

  1. W czasie transmisji Mszy św.

Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

  1. Poza transmisją Mszy św.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św.warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.

Modlitwa Komunii duchowej według Papieża Franciszka

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

Rok 2020

Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2020:
"Wielka tajemnica wiary"

Motto biblijne: „ […] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg ] posłał” (J6,29).

"Szkice z dziejów parafii"

Z okazji 600 rocznicy erygowania parafii oraz 130 rocznicy konsekracji obecnej świątyni została wydana publikacja książkowa pt.: „Szkice z dziejów parafii”. Autorem jest ks. Michał Marian Grzybowski. Wydawcą - Parafia p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie.

Na 176 stronach, ubogaconych 100 zdjęciami autorzy publikacji w 8 rozdziałach przybliżają dzieje parafii Ciachcin na przestrzeni wieków; dzieje świątyni,  cmentarze, biogramy wybranych osób duchownych związanych z Ciachcinem i okolicą, organizacje działające przy parafii lub mające z nią związek, szkolnictwo i służbę zdrowia w tamtych latach.

Serdecznie zapraszamy do nabycia książki.

Ks. proboszcz.