Pierwsza Niedziela Adwentu - 27.11.2022

„Bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”

Zaprawdę, mówię wam, bracia, to w uniesieniu ducha trzeba iść naprzeciw nadchodzącego Chrystusa […], niech zatem nasz duch wstanie, uniesiony radością i wybiegnie na spotkanie swego Zbawiciela […]. Sądzę bowiem, że jesteśmy zaproszeni w tylu fragmentach Pisma do wyjścia Mu na spotkanie nie tylko w związku z drugim przyjściem, ale nawet w związku z pierwszym […]. Już zatem przed swoim przyjściem Pan przychodzi do nas; zanim objawi się całemu światu, przychodzi do nas poufale, mówiąc: „Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” (J 14,18). Ponieważ w okresie przejściowym między pierwszym i ostatnim przyjściem jest częste i zażyłe przyjście Pana, według zasługi i zapału każdego, które nas kształtuje według pierwszego i przygotowuje do drugiego […]. Przez swoje obecne przyjście Pan pracuje nad urobieniem naszej pychy, nad upodobnieniem nas do tej pokory, którą objawił w czasie swojego pierwszego przyjścia, i nad „przekształceniem naszego ciała poniżonego, na podobne do swego chwalebnego ciała” (Flp 3,21), które objawi nam, kiedy powróci. To dlatego musimy gorąco pragnąć i błagać o to poufałe przyjście, które daje nam łaskę pierwszego i obiecuje chwałę ostatniego […]. Pierwsze przyjście było pokorne i ukryte; ostatnie będzie promieniejące i wspaniałe. To, o którym mówię, jest ukryte, ale jest również wspaniałe. Mówię o nim „ukryte”, nie dlatego, żeby nie wiedział o nim ten, do którego przychodzi, ale ponieważ przytrafia mu się w sekrecie […]. Przychodzi, choć nie widać, i oddala się, nim się spostrzeże. Sama Jego obecność jest dla duszy i umysłu światłem, które pozwala zobaczyć niewidoczne i poznać niepoznawalne [m]. To przyjście Pana rzuca duszę tego, który Go kontempluje, w słodki i szczęśliwy podziw; z jego wnętrza wytryska ten okrzyk: „Któż, o Panie, podobny do Ciebie?” (Ps 35,10). Ci, którzy tego doświadczyli, wiedzą. Daj Boże, aby ci, którzy tego nie doświadczyli, zapragnęli!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej

Rekolekcje adwentowe

REKOLEKCJE ADWENTOWE W PARAFII CIACHCIN

02.12. – 04.12.2022 r.

Program.

PIĄTEK – 02.12.

10.00. Msza św.- przed Mszą św. Koronka do Miłosierdzia Bożego

12.00. Msza szkolna

16.30. Adoracja NS

17.00. Msza św.

SOBOTA – 03.12.

10.00. Msza św.

12.00.Msza św. z udziałem kandydatów do bierzmowania i dzieci.

                    Konferencja do bierzmowanych.

 17.00. Msza św.

NIEDZIELA – 04.12.

9.00. Msza św.

 11.30. Msza św.

Spowiedź : Piątek i sobota podczas nabożeństw.

Drodzy Parafianie.

    Zechciejcie skorzystać z czasu rekolekcji, modlitwy i spowiedzi. Odpowiedzmy pozytywnie na oferowane zaproszenie Pana Boga.

Drodzy Rodzice, zadbajcie o spowiedź i udział dzieci i młodzieży w rekolekcjach. Zgłośmy też osoby starsze do odwiedzin i udzielenia sakramentów świętych. Niech towarzyszy nam opieka Matki Bożej.

Serdecznie zapraszam.

Ks. Proboszcz.

Rekolekcje prowadzi: Ks. Tomasz Bartczak, student – Rzym.

Wyjazd do chorych w sobotę od godz. 13.30.