Bieżące informacje.

UWAGA !

OD DNIA 25 MARCA DO 11 KWIETNIA PODCZAS ADORACJI NAJŚWIĘTRZEGO SAKRAMENTU, DROGI KRZYŻOWEJ I NA MSZY ŚW. W KOŚCIELE MOŻE BYĆ TYLKO 5 OSÓB.

Pierwszeństwo na mszy św. ma rodzina zamawiająca intencje. Pozostałym przybyłym osobom przed mszą św. zostanie
udzielona Komunia Święta.

W WIELKĄ SOBOTĘ NIE BĘDZIE POŚWIĘCENIA POKARMÓW.

NIE MA WARTY OSP PRZY GROBIE.

 

Piąta Niedziela Wielkiego Postu -Laetare - 29.03.2020 r.

„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”

      „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” Już w grobie usłyszałeś to donośne wezwanie. Czy jest silniejszy głos niż głos Słowa? Dlatego wyszedłeś, ty, który byłeś umarły, nie tylko od czterech dni, ale już od dłuższego czasu. Zmartwychwstałeś z Chrystusem... opadły twoje bandaże. Nie wchodź teraz w śmierć, nie dołączaj do tych, którzy mieszkają w grobach, nie pozwól, by bandaże twoich grzechów udusiły cię. Bo czy będziesz mógł powstać z martwych drugi raz? Czy powstaniesz ze śmierci także na końcu czasów?       Niech wołanie Pana dotrze do twoich uszu! Nie zamykaj ich dzisiaj na naukę Pana. Jeśli byłeś niewidomy, pozostawiony w grobie bez światła, otwórz oczy, abyś nie zatonął we śnie śmierci. W jasności Pana, kontempluj światło. W Duchu Boga, zwróć oczy ku Synowi. Gdy otrzymujesz Słowo, gromadzisz dla swojej duszy całą moc Chrystusa, który uzdrawia i wskrzesza z martwych… Nie bój się zadać sobie trud, aby zachować czystość chrztu i przyjmij sercem drogi, które prowadzą do Pana. Zachowaj z troską akt uniewinnienia, który otrzymałeś przez czystą łaskę…       Pozostańmy światłem, tak jak uczniowie nauczyli się od Tego, który jest największym Światłem: „Jesteście światłem świata“(Mt 5,14). Bądźmy lampą dla tego świata, zachowując Słowo życia, będąc mocą życia dla innych. Wyruszmy na poszukiwanie Boga, na poszukiwanie tego, który jest pierwszym i najczystszym światłem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej

JAK PRZYJMOWAĆ KomuniĘ duchowĄ?

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez miłość»– odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).

  1. W czasie transmisji Mszy św.

Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

  1. Poza transmisją Mszy św.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św.warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.

Modlitwa Komunii duchowej według Papieża Franciszka

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

Transmisje mszy świetych: 22 - 29.03.2020 r.

Niedziela, 22, 29 marca 2020 r.
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl

Katolickie Radio Diecezji Płockiej w ciągu dnia proponuje więcej transmisji live. Codziennie o godz. 18.00 w radiu transmitowana jest Msza św. (z katedry płockiej lub fary ciechanowskiej, czyli parafii św. Józefa). W niedziele liturgii Mszy św. można wysłuchać o godz.10.00 (z bazyliki katedralnej płockiej) oraz o godz. 18.00 (z fary w Ciechanowie).

Modlitwa różańcowa transmitowana jest codzienne o godz. 5.20 rano oraz o godz. 20.30 (live) (z katedry płockiej lub fary ciechanowskiej). Nabożeństw Drogi Krzyżowej z ciechanowskiej fary można wysłuchać w każdy piątek godz. 17:00 (live), a nabożeństw Gorzkich Żali w każdą niedzielę o godz. 17.00 (live) - z katedry płockiej.

Ponadto w dniach od 23 do 25 marca z ciechanowskiej fary transmitowane będą rekolekcje wielkopostne, które będzie głosił ks. Paweł Czarnecki, wicedyrektor KRDP. Transmisje live rozpoczną się o godz. 18.00 na antenie radia oraz na kanale KRDPTV (YouTube).

.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Warszawa, 13 marca 2020 r.


Sekretariat Konferencji Episkopatu Polsk

Droga krzyżowa

Droga Krzyżowa odprawiana jest w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16.30, począwszy od pierwszego piątku po Środzie Popielcowej. W 2020 roku Droga Krzyżowa rozpocznie się 28 lutego. Nabożeństwo odbywać się będzie do 3 kwietnia (Wielki Post kończy się Wielkim Czwartkiem 9 kwietnia).  
W tradycji katolickiej zapisanych jest 14 stacji Drogi Krzyżowej. Pojawia się także XV stacja  "Zmartwychwstanie", która, jak wierzą katolicy, nadaje sens całej ofierze Jezusa. Poniżej przedstawiamy wszystkie stacje Drogi Krzyżowej.

    Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany.
    Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje.
    Stacja III: Pierwszy upadek Pana Jezusa.
    Stacja IV: Pan Jezus spotyka swą matkę.
    Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.
    Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa.
    Stacja VII: Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.
    Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.
    Stacja IX: Trzeci upadek Pana Jezusa.
    Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony.
    Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża.
    Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu.
    Stacja XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża.
    Stacja XIV: Pan Jezus złożony do grobu.

Przy każdej stacji Drogi Krzyżowej klęka się i po słowach kapłana Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, wierni odpowiadają Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył, albo: Żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Podczas przechodzenia z jednej stacji do kolejnej tradycyjnie śpiewa się pieśń - Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Droga Krzyżowa to w Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym. Polega na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Nabożeństwo to ma służyć pogłębieniu duchowej refleksji oraz przygotowaniu na czas zmartwychwstania Chrystusa.  
Więcej: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Droga-Krzyzowa-2020-kiedy-sie-zaczyna-i-w-jakie-dni-jest-odprawiana-STACJE

więcej

Wielki Post

Wielki post – w chrześcijaństwie czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych. W Kościele łacińskim zaczyna się w Środę Popielcową przed I Niedzielą Wlk. Postu. Tradycyjnie i zgodnie z prawem kanonicznym obowiązującym do 1983 roku trwał do Wielkiej Soboty. Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego nie precyzuje dnia zakończenia Wielkiego Postu, a szczegóły postów pozostawione są episkopatom. W Polsce zgodnie z obowiązującym kalendarzem liturgicznym wielki post trwa do Wielkiego Czwartku, a w Wielki Piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest post paschalny. Wielki post u grekokatolików i prawosławnych rozpoczyna się od Czystego Poniedziałku pierwszego tygodnia czterdziestodniowego postu. W językach pierwotnego Kościoła nazywa się on Quadragesima (łac.), Tessarakostè (gr.), czyli dosł. Czterdziestnica. W protestantyzmie obchodzony jest pod nazwą czasu pasyjnego, nie jest on jednak uznawany przez radykalniejsze nurty reformacji.

Symbole Wielkiego Postu:

  •     40 dni postu - dokładnie tyle trwa Wielki Post. W Biblii ta liczba pojawia się bardzo często: 40 dni trwał potop, 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju przed zawarciem Przymierza przez 40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 40 lat trwa panowanie Dawida, prorok Eliasz przez 40 dni wędruje przez pustynię, Jonasz ogłasza 40 dni jako okres nawrócenia i pokuty dla mieszkańców Niniwy, wreszcie przez 40 dni pobytu na pustyni Chrystus przygotowuje się do podjęcia publicznej działalności, rozpoczynając od głoszenia orędzia: „Nawracajcie się”, naucza przez 40 miesięcy, zmartwychwstaje po 40 godzinach, a potem przez 40 dni przebywa z uczniami aż do dnia Wniebowstąpienia
  •     Posypanie głowy popiołem - Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową, czyli na początku Wielkiego Postu jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija.

 

więcej

Rok 2020

Hasło na Nowy Rok Liturgiczny 2020:
"Wielka tajemnica wiary"

Motto biblijne: „ […] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg ] posłał” (J6,29).

"Szkice z dziejów parafii"

Z okazji 600 rocznicy erygowania parafii oraz 130 rocznicy konsekracji obecnej świątyni została wydana publikacja książkowa pt.: „Szkice z dziejów parafii”. Autorem jest ks. Michał Marian Grzybowski. Wydawcą - Parafia p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie.

Na 176 stronach, ubogaconych 100 zdjęciami autorzy publikacji w 8 rozdziałach przybliżają dzieje parafii Ciachcin na przestrzeni wieków; dzieje świątyni,  cmentarze, biogramy wybranych osób duchownych związanych z Ciachcinem i okolicą, organizacje działające przy parafii lub mające z nią związek, szkolnictwo i służbę zdrowia w tamtych latach.

Serdecznie zapraszamy do nabycia książki.

Ks. proboszcz.