Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu - 18.02.2024

Kuszenie po chrzcie

Jeśli po chrzcie jesteś atakowany przez prześladowcę, kusiciela światła, to masz okazję do zwycięstwa. Zaatakuje cię z pewnością, skoro nie oszczędził nawet Słowa, mojego Boga, zmylony ludzką postacią, która ukrywała przedwieczne światło. Nie obawiaj się tej walki. Przeciwstaw jej wody chrztu, przeciwstaw mu Ducha Świętego, w którym gasną wszelkie ogniste strzały, wypuszczane przez Złego […]. Jeśli ukaże przygniatającą cię potrzebę – nie wahał się tak zrobić z Jezusem – jeśli przypomni ci, że jesteś głodny, nie sprawiaj wrażenia, że ignorujesz jego propozycję. Powiedz mu to, czego nie wie; przeciwstaw mu Słowo życia, ten prawdziwy Chleb wysłany z nieba, który daje życie światu. Jeśli zastawi na ciebie pułapkę próżności – użył jej przeciw Chrystusowi, stawiając Go na narożniku świątyni i mówiąc do Niego: „Rzuć się w dół”, aby objawił swoją boskość – strzeż się, aby nie upaść, chcąc się wznieść […]. Jeśli kusi cię ambicją, pokazując ci w jednej chwili wszelkie królestwa ziemi poddane twojej władzy i żąda od ciebie pokłonu, pogardź nim: to tylko biedny brat. Powiedz mu, ufając Bożej pieczęci: „I ja jestem obrazem Boga, a jeszcze nie zostałem strącony, jak ty, z wysokości mojej chwały z powodu mojej pychy! Przybrałem Chrystusa, przez chrzest stałem się drugim Chrystusem; to ty powinieneś mnie adorować”. On odejdzie, jestem tego pewien, pokonany i upokorzony tymi słowami. Pochodzące od człowieka oświeconego przez Chrystusa słowa odczuje jakby pochodziły od Chrystusa, najwyższego światła. Oto dobrodziejstwa, jakie przynosi woda chrztu tym, którzy uznają jego moc.

 

 

 

 

 

 

 

więcej

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa odprawiana jest w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16.30, począwszy od pierwszego piątku po Środzie Popielcowej. W 2024 roku Droga Krzyżowa rozpocznie się 16 lutego.  
W tradycji katolickiej zapisanych jest 14 stacji Drogi Krzyżowej. Pojawia się także XV stacja  "Zmartwychwstanie", która, jak wierzą katolicy, nadaje sens całej ofierze Jezusa. Poniżej przedstawiamy wszystkie stacje Drogi Krzyżowej.

    Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany.
    Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje.
    Stacja III: Pierwszy upadek Pana Jezusa.
    Stacja IV: Pan Jezus spotyka swą matkę.
    Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.
    Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa.
    Stacja VII: Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.
    Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.
    Stacja IX: Trzeci upadek Pana Jezusa.
    Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony.
    Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża.
    Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu.
    Stacja XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża.
    Stacja XIV: Pan Jezus złożony do grobu.

Przy każdej stacji Drogi Krzyżowej klęka się i po słowach kapłana Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, wierni odpowiadają Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył, albo: Żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Podczas przechodzenia z jednej stacji do kolejnej tradycyjnie śpiewa się pieśń - Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Droga Krzyżowa to w Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym. Polega na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Nabożeństwo to ma służyć pogłębieniu duchowej refleksji oraz przygotowaniu na czas zmartwychwstania Chrystusa.  
 

więcej