BibliaDo grupy biblijnej należą osoby pragnące głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie, prawdę o samym sobie, poprzez słowo bezpośrednio kierowane do nas, które jest zapisane na kartach biblii. "Wybraliśmy tę księgę z pośród tysięcy innych, jako tę najważniejszą, pewną, niezmienną, aczkolwiek jakże aktualną". Wśród dzisiejszego natłoku informacji, zagubienia w wirze życia, niepokoju, grupa spotyka się się aby analizować wybrane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu. Po każdym przeczytanym wersecie wierni dzielą się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami żywego słowa wokół siebie, a przede wszystkim słuchają siebie nawzajem,  wszystko to pod czujnym okiem i uchem Duszpasterza.

Zachętą do tego aby właśnie biblia stała się tą najważniejszą księgą w Waszym życiu niech będą słowa z książki Romana Brandstaettera "Krąg biblijny". Przywołuje on niezwykły testament, jaki pozostawił mu jego dziadek, na kilka dni przed swoją śmiercią:

"Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi."

 

Grupa istnieje od 2003 roku i należy do niej 10 osób. Celem działania tej grupy, jest formacja  przygotowująca do pełnienia posługi lektora.

Spotkania będą miały charakter nie tylko dydaktyczno - praktyczny , ale również stawiany będzie akcent na umiłowanie Słowa Bożego i osobistą lekturę Pisma Świętego.

Wszystkich, którzy pragną pełnić posługę lektora oraz czynnie brać udział w Liturgii, zapraszamy do zapisów w kancelarii parafialnej. Powstająca grupa nie stawia żadnych ograniczeń wiekowych. Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Dyżur liturgiczny lektorów

    Dzień

Godz. Mszy św.

    Nazwisko i Imię

02. 06.2024.

   11.30.

Kwiatkowska Iz., J. Grażul

09.06.2024.

   11.30.

 A. Kaczmarczyk, W. Łukowska

16.06.2024.

   11.30.

A. Skrzesiewicz i M. Sieradzka

23.06.2024.

   11.30.

 M. M Stępień

30.06.2024.

   11.30.

Kwiatkowska Iz., Grażul J.