Pozostawać świadkiem.

   Świadek to: człowiek, który składa świadectwo, zeznaje w sądzie, obecny przy pewnych aktach urzędowych zgodnie z wymaganiem prawa, obecny przy czymś, który coś widzi albo słyszy. Można być świadkiem uczciwym lub przekupionym, nieuczciwy.

     Podczas liturgii sakramentu bierzmowania sami głośno, w świadomy i dobrowolny sposób mówimy:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiaty i do postępowania według jej zasad. Amen.

    Bóg – Duch Św. daje nam swe dary i pragnie, abyśmy z nich korzystali. „Mądrość na ulicach głośno woła, na placach publicznych głos swój podnosi, na skrzyżowaniach dróg krzyczy, u wejścia do bram miejskich wygłasza przemowy.” Przysłów 1,20-21.  

„Duch prawdy da świadectwo o Mnie i wy także świadczyć będziecie’ J 15, 26-27a.

Pamiętaj:

- Postępowanie według zasad wiary, to dawanie świadectwa o niej. To bycie świadkiem. Czy jesteś gotowy, gotowa na to?

- Bierzmowanie jest umocnieniem do czynnego dawania świadectwa, aby być głosicielem i obrońcą wiary.

Nie bądź w swym postępowaniu fałszywym świadkiem tego, co usłyszysz, co zobaczysz, co zostanie Ci dane w sakramencie bierzmowania.

     Co zrobić, aby godnie i odpowiedzialnie przyjąć sakrament bierzmowania?

Potwierdzeniem gotowości i odpowiedzialności jest zaangażowanie. Pomyśl, jak został przez Ciebie wykorzystany ten czas? Oto kilka ważnych elementów:

  1. Modlitwa – absolutnie konieczna jest codzienna modlitwa i jej atmosfera. „Wszyscy oni trwali na modlitwie razem z niewiastami Maryją, Matka Jezusa i braćmi Jego” Dzieje Apostolskie  1,14.
  2. Stan łaski uświęcającej – Bierzmowane przyjęte w stanie grzechu, jest pozbawione „mocy” Ducha Świętego. Duch Św. i grzech nie mogą istnieć obok siebie.
  3. Wybrać imię do bierzmowania.- Pan Bóg zlecając człowiekowi jakieś szczególne zadanie, nadał mu nowe imię. Pokazuje to bardzo wyraźnie Biblia. Np. Abramowi zmienia imię na Abraham, Jakubowi na Izrael, czy pan Jezus Szymonowi na Piotr czyli Skała. Bierzmowany przyjmuje nowe imię, ponieważ staje się nowym człowiekiem – przemienionym i prowadzonym przez Ducha Św.
  4. Wybranie świadka bierzmowania – W czasie udzielania sakramentu, świadek kładzie prawa rękę na prawe ramię kandydata. To znak gotowości wspierania bierzmowanego na drodze życia, która jest tez drogą wiary. Musi więc być osoba godną, wierząca, praktykującą swoja wiarę i żyjąca zasadami tej wiary. Znającą swoja wiarę i jej zasady. Ma być wzorem dla bierzmowanego. Musi w pełni przystępować do sakramentów.
  5. Rozumieć liturgię sakramentu bierzmowania. – Bierzmowanie to znak widzialny niewidzialnej łaski. Przed przystąpieniem do sakramentu, kandydaci wyznają swoja wiarę, następuje odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego. Czynią to w podwójny sposób, najpierw przez wyrzeczenie się zła, a następnie przez wyznanie wiary.
  6. Obrzęd bierzmowania – Świadek trzyma prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Sakramentu udziela się poprzez namaszczenie czoła olejem krzyżma świętego, nałożenie ręki oraz słowa:
  7. BISKUP : N. ( imię z bierzmowania), przyjmij znamię daru Ducha Św.

BIERZMOWANY: Amen

BISKUP: Pokój z tobą.

BIERZMOWANY: I z duchem twoim.

    Sakrament bierzmowania jest wielkim, uroczystym wydarzeniem. Zadbaj o to by podkreślić ten fakt odświętnym, skromnym i schludnym wyglądem i strojem.

Modlitwa: Proszę, aby Duch Św., którego otrzymam, umocnił mnie do mężnego wyznawania wiary ido postępowania według jej zasad. Amen.