"Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
dziś zabrzmiał dzwon już człowiek obudzony
bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło
a razem z nim maleńka przyszła miłość...”

W naszej wspólnocie, wspaniałe tradycje śpiewacze kultywują chóry, które w sposób szczególny przygotowują się do swoich występów, by dosłownie nimi zachwycać. Jeden
z takich koncertów odbył się 18 stycznia 2015 r. w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie. Koncerty kolęd i pastorałek w stały się już tradycją
i zajmują stałe miejsce w kalendarzu uroczystości. Tradycją noworocznych koncertów jest bogaty repertuar, w którym znalazły się polskie kolędy i pastorałki. Wystąpili kolejno: chór wraz z zespołem muzycznym z Zespołu Szkół Nr 2 w Ciachcinie pod opieką p. Grzegorza Lelińskiego, schola parafialna oraz Zespół Wokalny "SPIN" pod kierunkiem
p. Jacka Ratkowskiego z Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
w Płocku.   Podczas koncertu mogliśmy wysłuchać polskie kolędy i pastorałki jak: Pan przychodzi; Gwiazdy tańczyły; Gdy się Chrystus rodzi; Anioły i śnieg; Śpiewali mi ptacy; Wesołą nowinę; Gdy śliczna Panna; Pójdźmy wszyscy do stajenki; Lulejże mi lulej; Hejże ino dyna, dyna i wiele innych. Opiekunowie pokazali jak odpowiednio dobierając repertuar oraz stwarzając nowe aranżacje można przygotować „prawdziwe” dzieło sztuki.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zaśpiewaniem Za kolędę dziękujemy.

Serdeczne podziękowania ks. proboszcz Andrzej Krajewski skierował na ręce pana dyrektora Zespołu Szkół nr 2 - Dariusza Woźniaka za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne występy.