"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".

Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła.

"Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia... winien być sam w sobie ważny, godny i owocny". Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty.

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział trzeci, Artykuł VII: Sakrament małżeństwa.   

 

Do kancelarii parafialnej narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, celem przygotowania dokumentacji i omówienia dnia oraz godziny ślubu.

 

Wymagane dokumenty

  • aktualne metryki chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły
  • zaświadczenie o uczestnictwie w Poradnictwie Rodzinnym
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • data pierwszej Komunii św.
  • świadectwo uczestnictwa w katechezach przedmałżeńskich.