W dniu 13 kwietnia 2014 r.- w Niedzielę Palmową odbyło się w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława BM w Ciachcinie przedstawienie „Męki Pańskiej wg św. Mateusza”. Autor scenariusza to Bł. Jan Paweł II. Inscenizacja wpisała się w ten sposób w cykl wydarzeń parafialnych stanowiących przygotowanie do uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II. Na przedstawienie przybyli parafianie, którzy w zamyśleniu i skupieniu przeżywali zbawcze wydarzenie. Aktorzy biorący udział w inscenizacji to uczniowie klasy III gimnazjum oraz chór i zespół muzyczny z Zespołu Szkół nr 2 w Ciachcinie przygotowani przez nauczycieli i katechetów.