Tradycją stało się już coroczne przedstawienie Misterium Wielkopostnego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława BM w Ciachcinie. Uczniowie z miejscowej szkoły pod kierunkiem nauczycieli odtworzyli przebieg zbawczych wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, które miały miejsce w Jerozolimie. Przedstawiane sceny ukazywały nie tylko fakty dotyczące spisku, sądu nad Jezusem, drogi krzyżowej, śmierci na Golgocie i poranka zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Skłaniały także widzów, oraz samych aktorów do zadumy i refleksji nad znaczeniem całego orędzia, jakie niesie Dobra Nowina ludziom całego świata. Najdobitniej wyrażały to słowa jednej z pieśni śpiewanej podczas Misterium:

I ziemia poruszyła się i zadrżała, 
I fundamenty świata się odsłoniły.
I wyciągnął swą rękę i mnie pochwycił,
Wydźwignął mnie z głębokości wód.
Kocham Cię Panie...

W programie wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Ciachcinie pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Sieradzkiej, Ewy Wysockiej, Katarzyny Olszewskiej, Grzegorza Lelińskiego i ks. Andrzeja Krajewskiego. Misterium Wielkopostne wpisało się jako kolejny punkt w obchody Roku Wiary w Parafii Ciachcin.