"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu".

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział drugi, Artykuł V: Namaszczenie chorych.

 

Podczas rekolekcji parafialnych, drugiego dnia kapłani udają się do chorych, dzięki czemu każdy cierpiący ma możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Adresy chorych proszę zgłaszać w kancelarii. W przypadkach nagłych proszę wzywać kapłana w dowolnym czasie, na pewno przybędzie udzielając cierpiącym i umierającym stosownych sakramentów.

 

Należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem
  • krzyż
  • świece
  • wodę święconą.