JAKIE SĄ RODZAJE INTENCJI?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

  • indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;
  • zbiorowa – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy w intencjach za zmarłych;
  • gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;