XXIII  Diecezjalny Konkurs Biblijny -    Dzieje Apostolskie

         28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2

w Ciachcinie odbył się finał XXIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego Szkół Podstawowych. Tematem Konkursu były Dzieje Apostolskie. W konkursie uczestniczyły dzieci z klas IV-VI. Uczestnicy Konkursu finałowego zostali wyłonieni na etapie konkursów, które odbyły się w poszczególnych dekanatach. Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. Konkurs zgromadził 50-cioro uczestników oraz ich opiekunów, którymi byli rodzice i katecheci. Konkurs miał dwa etapy: 1 etap był pisemny w formie pytań testowych, zaś  2 etap – ustny. Do drugiego etapu weszło 5-cioro uczestników, którzy otrzymali największą ilość punktów. Następnie każdy z pięciu uczestników odpowiadał ustnie na zadawane pytania przez komisję Konkursową. Dla zwycięzców były przygotowane ciekawe nagrody. Odbyło się również rozwiązanie Konkursu plastycznego klas III szkół podstawowych, a najlepsze prace zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom w formie wystawy. W przerwie po etapie pisemnym miał miejsce poczęstunek oraz występ muzyczny pod kierunkiem pana Grzegorza Lelińskiego.