1. Ks. Józef Strusiński od 1865 - 1892                 (27 lat proboszczem)
 2. Ks. Mikołaj Sikorski ur. 1861, zm. 1909          (nie znana ilość lat bycia proboszczem)
 3. Ks. Jan Dobecki od 1910 - 1912                       
 4. Ks. Antoni Brożkiewicz od 1912 - 1916             
 5. Ks. Aleksander Pęski od 1916 - 1921                
 6. Ks. Władysław Skierkowski od 1921 - 1925
 7. Ks. Tomasz Krakowiak od 1925 - 1932
 8. Ks. Marian Okólski od 1932 - 1932 r.
 9. Ks. Szczepan Ryglewicz od 1932 - 1936 r.
 10. Ks. Eugeniusz Wiśniewski od1936 - 1941 r.   
  1941-1945 - brak proboszcza w parafii
 11. Ks. Józef Tatko – od 1945-1953 r.
 12. Ks. Ludwik Ostrowski – od 1953 - 1956 r.
 13. Ks. Józef Szulecki od 1956- 1959 r.
 14. Ks. prof. Kazimierz Starościński od 1959-1960 r.
 15. Ks. Jerzy Orłowski od 1960-1962 r.
 16. Ks. Kan. Henryk Maliński od 1962 – 2002 r.
 17. Ks. mgr Andrzej Krajewski od 2002 r.