Grupy parafialneDziałaność grup duszpasterskich:

Grupy duszpasterskie tworzą małe współnoty ludzi, którzy pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem poprzez konkretną formację. Grupa duszpasterska to wspólnota ludzi która pragnie razem podążać ku Chrystusowi. W naszej parafii działa wiele grup duszpasterskich:

  • Żywy Różaniec,
  • Ministranci,
  • Grupa biblijna
  • Schola dziecięca
  • Chór parafialny
  • Parafialna Rada Duszpasterska
  • Zespół Synodalny

W tych grupach czeka miejsce dla Ciebie. Wspólnota buduje więzi międzyludzkie. W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szansę odnaleziena własnego miejsca w życiu , odkrycia sensu życia i jego wielkiej wartosci.

  

Odpowiedzialność za parafię:
za parafię na pierwszym miejscu odpowiedzialny jest proboszcz. Jednak każdy z parafian również odpowiada za tę wspólnotę. Parafia jest wielką rodziną. Stąd też każdy powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju. Warto, abyś zaangażował się czynnie w życie tej wspólnoty. Na Ciebie czekają grupy tu działające; Twoja obecność może je bardzo ubogacić. Pamiętaj w swojej osobistej modlitwie o sprawach naszej parafii.