Pierwsza wzmianka o  istnieniu kościoła w Ciachcinie pochodzi z 1418 r. to jest z czasów bp Jakuba z Korzkwi. Kościół drewniany wzmiankowany jest w 1598 r. Ten lub kolejny istniał do połowy XVIII w.

W 1775 r. wybudowano nowy kościół z fundacji Tekli z Matuszewskich oraz Józefa Szczytt-Niemirowicza, właścicieli Goślic i Ciachcina. Świątynia służyła niedługo, gdyż w 1817 r. wybudowano nową świątynię z fundacji Tadeusza Matuszewicza. Ten kościół przetrwał do 1883 r.

W latach 1883-1884 wybudowano nową, murowaną świątynię według projektu Ludwika Gosławskiego z fundacji Antoniego Klimkiewicza w stylu neoromańskim z charakterystycznym portykiem kolumnady korynckiej i rozetą bezpośrednio nad portalem. Tę świątynię konsekrował w 1888 r. bp Henryk Kossowski.

Wyposażenie świątyni stanowią: Główny ołtarz z wizerunkiem patrona parafii i świątyni – św. Stanisława BM, ze sceną wskrzeszenia rycerza Piotrowina, dwa ołtarze boczne – Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego oraz ołtarz soborowy, dwa konfesjonały, 20 ławek i 6-głosowe, zabytkowe organy pozytywowe zbudowane przez warszawskiego organomistrza Józefa Szymańskiego i jego syna około 1890 r.

Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługuje: krucyfiks barokowy z XVIII w. i ołtarze z XIX w. oraz monstrancja rokokowa z końca XVIII w.