Czym są wypominki?

Wypominki. Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my.

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Ciachcinie.
Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.

Wypominki za zmarłych.

Wszystkich św-1-go - LISTOPADA - ŻAŁOBNE ..

Godzina 9:00

Modlitwom naszym polecamy zmarłych:
fundatorów i dobroczyńców naszego kościoła, biskupów i kapłanów, wszystkich księży proboszczów pracujących w naszej parafii, szczególnie ks. Józefa Strusińskiego, ks. Mikołaja Sikorskiego, ks. Eugeniusza Wiśniewskiego męczennika obozu w Działdowie,
ks. kan. Henryka Malińskiego, księży profesorów naszego Seminarium Duchownego, ks. Stanisława Bornińskiego.

Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Stanisława i całą rodzinę Stefańskich,
 • Stanisławę, Stanisława i Tadeusza Luśniewskich,
 • Eugeniusza Małkowskiego, rodziców Małkowskich i Strzeszewskich,
 • Roberta Pracz,
 • Zdzisława Pomorskiego,
 • Henrykę Kacperską,
 • Czesławę, Stanisława i Władysława Matuszewskich,
 • Teodora Stępniewskiego i Ewę Starowicz,
 • Artura Lisowskiego,
 • Mirosława, Zofię i Kazimierza Zalewskich,
 • Teresę, Hannę i Mieczysława Klimkowskich,
 • Józefa i Janinę Zmysłowskich,
 • Teresę Dyoniziak,

Módlmy się za zmarłych z Drwał:

 • Dionizego, Wiesława, Helenę i Gustawa Małysa,
 • Jadwigę, Damazego i Mariana Wulf,
 • Stanisława i Bronisławę Barczak,
 • Wiesława Regulińskiego, Karola, Zofię i Wacława Malinowskich

Za zmarłych z Dźwierzna:

 • Całą rodzinę Orłowskich i Jeziórskich,
 • Zofię, Franciszka i Zygmunta Michalak,
 • Barbarę Grzela,
 • Rodzinę Korytkowskich, Gołębiowskich i Gołębiewskich i dziadków Bentlewskich, Adama Bentlewskiego,
 • Stefana Malinowskiego, Jadwigę i Jerzego Gralewskich,
 • Jarosława Grabowskiego, Krystynę i Michała-Longina Wojciechowskich

Za zmarłych z Goślic:

 • Józefę, Franciszka i Tomasza Minda,
 • Całą rodzinę Sieradzkich i Zielińskich,
 • Jacka Gołębiowskiego, Krzysztofa Pankowskiego,
 • Józefa, Stanisławę i Ireneusza Kołodziejskich,
 • Antoninę i Stanisława Ogieniewskich,
 • Stanisławę i Zygmunta Jaszczak,
 • Wiesława Nowakowskiego,
 • Mirosława Kowalskiego,
 • Ryszarda Mikołajewskiego,
 • Rodziców Zielińskich i Urbańskich, Kazimierza Zielińskiego, Pawła Pankowskiego,

Módlmy się za zmarłych z Józinka:

 • Kazimierę, Janinę i Jana Kaim,
 • Stanisława, Apolonię, Zdzisława, Jerzego i Marka Gzowskich,
 • Stanisława i Franciszkę Turbacz,
 • Józefę Marciniak,
 • Jana Cichockiego, całą rodzinę Kukowskich i Zielińskich,
 • Bogusława, Kazimierę i Czesława Chmielewskich, dusze cierpiące w czyśćcu,
 • Romana i Cecylię Kaim,
 • Władysława Paprockiego,

Za zmarłych z Konar:

 • Marię i Romualda Żółtowskich i rodzinę Rakowskich,
 • Rodziców Grabowskich i Woźniaków i Zdzisława Woźniaka,

Za zmarłych z Kuchar:

 • Mariannę i Jana Wiśniewskich,
 • Rodzinę Grabowskich i Zaborskich

Módlmy się za zmarłych z Machcina:

 • Ewę i Jana Kokosza
 • Józefa Duszyńskiego, rodziców Duszyńskich i Kalinowskich

Módlmy się za zmarłych z Męczenina:

 • Zenona Lewandowskiego, Konrada Lewandowskiego, rodziców Lewandowskich, Cieślińskich, rodzinę i rodzeństwo Cieślińskich,
 • Zdzisława, Annę, Stefana Kopczyńskich, Annę i Stanisława Szulkowskich,
 • Stanisława, Michalinę i Józefa Boruckich, Michalinę Jabłońską , Tadeusza Siuleckiego,
 • Henrykę Szustak,
 • Całą rodzinę Majewskich, Umińskich i Siuleckich,
 • Zofię i Mieczysława Wróblewskich, dziadków Aleksandrowiczów,
 • Józefa, Annę, Juliana Kaniów, Józefę i Władysława Kończaków,
 • Rodzinę Michalak, Doleńskich i Piotra Kanigowskiego,
 • Jana, Bronisławę, Stefana Zygmunta Mazan, siostrę Halinę, Jerzego i Michała Turbak,
 • Ryszarda Woronieckiego, Eugeniusza i Agnieszkę Zielińskich,
 • Tadeusza, Martę i Józefa Michalskich,
 • Czesława i Irenę Grabowskich, Jana i Reginę Kinalskich,
 • Antoniego i Helenę Wróblewskich, Józefę Brzezińską,
 • Tadeusza i Czesławę Dolińśkich, dziadków Dolińskich i Kochanowskich, Józefa i Krystynę Kochanowskich, Lecha, Ksawerę i Henryka Mioduskich,

Módlmy się za zmarłych z Zalesia:

 • Jana Gostomskiego, Antoninę i Antoniego Bornińskich, Marka Cieślak, Zofię i Jana Gostomskich,
 • Wiesława, Mariannę i Czesława Mikos, dziadków Mikos,
 • Michała Jakubowskiego i rodzinę Jakubowskich,
 • Leona i Zofię Kosińskich, Zofię i Zdzisława Jakubowskich,
 • Bolesławę i Stanisława Grzybowskich,
 • Halinę, Czesława i Adama Kaniewskich,
 • Helenę i Feliksa Skrzesiewicz, rodziców Olszewskich, Barbarę Pietrzak,
 • Halinę i Mariana Olejniczak,
 • Mariannę Kasprzyk,
 • Henryka Murzynowskiego, teściów Murzynowskich,
 • Janinę i Wiesława Kurowskich,
 • Barbarę Twardowską,

Za zmarłych z Żukowa:

 • Rodziców Ewę i Teodora Cichockich, dziadków Czachorowskich,
 • Stanisławę, Władysława i Kazimierza Bieńkowskich

Godzina 11:30

Módlmy się za zmarłych z Ciachcina:

 • Teresę i Ludwika Kamińskich,
 • Kazimierę i Franciszka Kłos,
 • Marię, Jana i Marka Rakowskich,
 • Zofię i Stanisława Michalskich, Władysławę i Jana Kacperskich, Jacka Pszenicznego, Wiesława Prycińskiego,
 • Bożenę i Mieczysława Cieślak,
 • Tadeusza, Mariannę, Józefa, Helenę i Antoniego Mielczarek, Cecylię i Józefa Gruszczyńskich,
 • Jana Krajewskiego, rodziców  Chrustowskich i Krajewskich

Módlmy się za zmarłych z Drwał:

 • Mariannę i Tadeusza Słomińską, Antoniego i Mariannę Słomińskich,

Za zmarłych z Dźwierzna:

 • Dziadków Kołodziejskich, Tymoteusza i Stefana Kołodziejskich, Grzegorza Kochanowskiego,
 • Jadwigę, Irenę i Stefana Drążkowskich,
 • Halinę, Sabinę, Adama, Daniela Kaźmierczak, Mariannę, Edmunda, Franciszka Wojciechowskich, Czesława Orłowskiego,
 • Genowefę, Kazimierza i Wojciecha Kacperskich i dziadków Pietrzaków,
 • Kazimierza Wojciechowskiego, całą rodzinę Wojciechowskich, Jana i Katarzynę Robakiewicz, rodziców Eugeniusza i Danielę Danielak
 • Rodziców Stanisława i Ewę Adamiak, Zofię i Władysława Kobielskich, Helenę Milczarek

Za zmarłych z Goślic:

 • Janinę i Stanisława Chrobocińskich,
 • Pawła i Lucjana Wujkowskich rodzinę Miaśkiewiczów,
 • Lecha Przybysz, Lucynę Lech, rodzinę Przybysz i Dopieralskich,
 • Helenę, Władysława i Grzegorza Oleckich, dziadków Oleckich,
 • Helenę i Jana Kleczaj, Mariannę i Stefana Jaszczak,

Módlmy się za zmarłych z Józinka:

 • Zofię, Stanisława i Mieczysława Lemanowicz,

Za zmarłych z Konar:

 • Ewelinę i Jana Przybylskich, Jadwigę Lewandowską z synem Włodzimierzem,

Za zmarłych z Kuchar:

 • Przemysława Poterę,
 • Kazimierę i Romana Wiejskich, Mariannę i Stanisława Mroczek,
 • Mariannę i Stefana Kaim,
 • Rodziców Lewandowskich i Mękarskich i wszystkich zmarłych z rodzin,
 • Krystynę, Zdzisława, Genowefę i Antoniego Lewandowskich, dziadków Lewandowskich, Janinę i Jana Jędrzejewskich,

Za zmarłych z Machcina:

Za zmarłych z Męczenina:

 • Dziadków Kochanowskich,
 • Jana Kozicińskiego i rodzinę Kozicińskich,

Za zmarłych z Zalesia:

 • Bogusława, Tadeusza i Henryka Trzcińskich, dziadków Trzcińskich, Jana Sulej,
 • Konstantego, Helenę, Franciszka Gajewskich,
 • Rodzinę Świderskich,
 • Bronisławę i Stanisława Pomorskich i brata Stanisława, Józefę, Józefa i Hieronima Szwech, Stanisława i Jadwigę Serwach,
 • Agnieszkę, Jana i Reginę Stasiak,

Za zmarłych z Żukowa:

Za zmarłych krewnych:

 • Zmarłych dziadków  Stanisława i Bronisławę Bilińskich, rodzinę Krajewskich, Mieczysława Krajewskiego, Stańczaków: Juliana, Genowefę, Henryka, Halinę, Tadeusza, i Włodzimierza, Stanisławę, Mieczysława i Bogdana Zielińskich, Katarzynę Gburzyńską, Wojciecha i Tomasz Bojarskich; dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Zdrowaś Maryjo…..
Wieczny odpoczynek…..