Bierzmowanie sakramentem wiary.

  Zatrzymaj się i pomyśl…

        W powieści Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i puszczy” prorok Mahdi pyta Stasia, czy chce przyjąć jego naukę. Chłopiec nie dając się zastraszyć, zrobił nieznacznie znak krzyża świętego i, patrząc prorokowi w oczy, odpowiedział:

-Proroku, twojej nauki nie znam, więc gdybym ją przyjął, uczyniłbym to tylko ze strachu jako tchórz i człowiek podły. A czy zależy ci na tym, by wiarę twoją wyznawali tchórze i ludzie podli?

- Czy wiesz, na kim opierasz swoja wiarę?

- Co znaczy bronić swojej wiary?

Głos Boga o wierze……

Św. Paweł Ap. w listach pisze i poucza:

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego<< Panem jest Jezus>> ( 1 kor 12,3); Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. (Rz 10,9). Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga […] (Ef 2, 8). Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego (KKK 154)

Pamiętaj…..

Wiara jest rzeczywistością, której początkiem i dla rozwoju której, dany jest Duch Święty, a w konsekwencji życie w Chrystusie. To właśnie Duch Święty ukazuje nam, kim jest Jezus Chrystus. Już w sakramencie chrztu Duch Św. obdarza nas łaską wiary, której umocnienie następuję w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania. Duch Św. otwiera na tajemnicę Boga, którego odkrywamy w Jezusie Chrystusie, w Jego słowach i czynach. Potrzeba jednak naszego otwarcia na działanie Ducha Św. w nas. Mamy naszą wiarę wyznawać, bronić jej ( chronić ją) i według jej zasad żyć. Bronić wiary swojej znaczy:

- umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty; być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć; wystąpić w obronie wyznawanej wiary; nie dawać złym przykładem swego postępowania powodów do ataków na wiarę.

         Jak ustrzec swoja wiarę, aby jej nie zagubić na ścieżkach swojego życia w dzisiejszym świecie? Co zrobić by się jej nie wyrzec, by nie stać się apostatą?

 ZAUFAJ CHRYSTUSOWI I OTWIERAJ SIĘ I SWOJE SERCE NA DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO KAŻDEGO DNIA. MIEJ ODWAGĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI.

Słowa Ojca św. Jana Pawła II do młodzieży:

„ Na drodze, którą jest Chrystus, nie jesteście nigdy sami, jest z wami Duch Św., Pocieszyciel. Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi Wam Duch Św., to nie może być innego, jak dom Ojca, który jest w Niebie. Tego celu nie możecie stracić z oczu. To już nie chodzi o przyszłe tysiąclecie. Nie chodzi o ten czas, który przemija. Tu chodzi o wieczność. Tam czeka Ojciec Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę! Niech wszelki lek znajdzie ukojenie u tego, do którego wołamy „Abba Ojcze”.